eli penya 


                 PROJECTS   DIARIES    CONTACT 
  
Damp

Maria, Inès and Julia, from Barcelona.
It was summer 2018, but it could be another past age.
For them, it have been difficult to enter at the adulthood.

La Maria, la Inès i la Julia. Elles són de Barcelona.
Va ser l’estiu de 2018, tot i que pugui semblar una altra època.
Per a totes elles ha sigut difícil començar a endisar-se a la vida adulta.

Maria, Inès y Julia. Ellas son de Barcelona. 
Fue el verano de 2018, aunque pueda parecer otra época anterior.
Para ellas ha sido complicado empezar a entrar en la vida adulta